Изберете страница

Емтекс Инженеринг

Доставка на технологично оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика като ядрена енергетика, металургия, миннодобивна и обогатителна индустрия, химическа, газова и петролна промишленост, хранително-вкусова промишленост и строителство и др.

За нас

ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е водеща инженерна компания в България, създадена през 2013 г. като наследник на инженеринговата компания ЕМТЕКС ЕООД (2002). ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ е сертифицирана по ISO 9001: 2015 и изпълнява сложни инвестиционни проекти, доставя оборудване, резервни части и материали за водещи сектори на българската икономика. Сферата на дейност на компанията обхваща широк спектър от индустрии: ядрена енергетика, металургия, минна и химическа промишленост, газова и петролна промишленост, хранително-вкусова промишленост и строителство и др.

Мисията на компанията е ефективно взаимодействие на човешки капитал, финансови ресурси, материали, машини и енергия, което се основава на постоянното търсене на по-добър, по-икономичен, по-ефективен начин за използване на ресурси и енергия чрез интегриране на интелектуални, материални и производствени дейности.

Репутацията ни се дължина на дълги години упорит труд в стремежа си да изградим и запазим доверието на клиента.

Обръщайте се към нас когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим. Работим с доставчици от целия свят.

Няма да ви подведем!

Доставка на оборудване:

За ТЕЦ и ВЕЦ

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За АЕЦ

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За рафинерии

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За газова инфраструктура

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За минна индустрия
  • Арматура за ТЕЦ, АЕЦ
  • Помпи
  • Електродвигатели
  • Тръби
  • Оборудване за безразрушителен контрол
  • Шнекове, дозатори, клапи и др.
  • Барабани, мелници

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За промишленост

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

История

Емтекс Инженеринг ЕООД е регистрирана през 2013 и се явява приемник на ЕМТЕКС ЕООД. От създаването си до днес Емтекс и Емтекс инженеринг са изпълнили повече от 120 проекта за доставка на оборудване и резервни части за индустриални предприятия, топлоелектрически централи, атомни централи, рафинерии, мини и минно-преработвателни предприятия.
Довериха ни се:
– “ТЕЦ Марица изток 2”
– “Контурглобал – ТЕЦ Марица 3”
– “Топлофикация Русе” АД
– “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
– “Атоменергоремонт” ЕАД
– “ТЕЦ Бобов дол”
– “Асарел медет” АД
– “Топлофикация София” ЕАД
– “Булгартрансгаз” ЕАД
– “ЛУКОЙЛ Нефтохим” Бургас» АД и мн. др.

Работни направления

Доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на конвенционалната и ядрената енергетика, минната, химическата промишленост и друго индустриално оборудване – в партньорство с над 50 завода по целият свят.

ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД извършва пълен цикъл на доставки на съответното оборудване и стоки от момента на подписване на договора с контрагента до реалната доставка на стоките до неговия склад. Динамично и последователно развивайки бизнес, разчитайки на богатия опит и професионални качества на висококвалифицирани специалисти, взаимодействайки с най-добрите производители и доставчици, фирма “ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” непрекъснато укрепва водещата си позиция на пазара на инженерни услуги в България, чрез оптималното комбинация от високо качество и конкурентни цени за предлаганите продукти и услуги.

Доверяват ни се водещите български компании, работещи в енергетиката, минното дело, ядрената, нефт и газ, химическата, металургичната, строителната и други индустрии.

Пълен инженеринг при модернизации на парни турбини, както и реконструкции при преминаване на газ или друго гориво – в партньорство с ООО ЛЕНТУРБОРЕМОНТ, РФ.

Превантивна поддръжка и профилактика на електро апаратура
Тест на релейни защити
– Профилактика и тест на кондензаторни батерии (ККУ)
– Профилактика и тест на електро апаратура средно напрежение – ПРОГАРД (ПРОДИАК) и др.

 

Сертификати

Предимства

Оптимален състав на екипа

Ефективност

Професионализъм

Ниски цени

Тайната на нашият успех се крие в поддържането на оптимален състав, но с изключителни професионални качества.

Не се учудвайте ако ви дадем най-ниската цена!

Ръководство

Руси Иванов

Руси Иванов

Директор

Красимир Губеров

Красимир Губеров

Технически директор

Лъчезар Дражев

Лъчезар Дражев

Ръководител развитие

Филип Георгиев

Филип Георгиев

Ръководител проекти