Изберете страница

Политика на поверителност

Поверителност

Нашата Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД). Вашите лични данни са защитени съгласно ОРЗД и законодателството на Европейския съюз и Република България.

Администратор на данните

Администратор на данните на сайта по смисъла на ОРЗД (наричан по-нататък още „Ние“, “Нас”) е „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, който отговоря за опазването на Вашите лични данни.
Адрес на администратора
1309 София. България
бул. Ал. Стамболийски 205, бизнессграда “НИПРОРУДА”, бл.Б, офис 303
тел.:    +359 2 920 19 10
e-mail: office@emteks.eu
http://www.emteks.eu

Лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Личните данни, които събираме, се използват за отговор на заявка и потвърждение по електронна поща, също за предоставяне на промоционални оферти, изпращане на маркетингови новини и информация за промоционални оферти. Използваме лични данни като: име, телефонен номер, имейл адрес, също и други данни, които биха могли да Ви идентифицират пряко или непряко.

Декларация за поверителност дава информация как и какви данни събираме и как и защо използваме вашите лични данни. Описва и възможностите, които предоставяме, за да имате достъп, да актуализирате или по друг начин да поемете контрол върху личните ви данни, които обработваме.

https://www.emteks.eu/ не предоставя никаква лична информация за своите клиенти на трети лица и не я ползва по начин, различен от оповестения в тази декларация за поверителност.

При поискване може да получите резюме на Вашите лични данни, които пазим. Във всеки един момент при поискване можем да коригираме или премахнем Вашата лична информация, за целта трябва да се свържете със служителя на администратора.

За въпроси, свързани с политиката ни за поверителност, свържете с нас на посочения на сайта ни телефон и адрес.

Данни

Уебсайтът на „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

Когато използва тези общи данни и информация, „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Поради това „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме.

Ние обработваме следните видове лични данни:

  • Комуникационни данни Това е всяко съобщение, което ни изпращате, по всички канали – чрез формата за контакт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни за по-добра комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове.
  • Данни на клиента Това са данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например Вашето име, данни за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за Вашите покупки и други. Обработваме тези данни, за да доставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети за такива сделки.
  • Потребителски данни Това са данни как използвате нашия сайт и други онлайн услуги, заедно с всички данни, които публикувате на https://www.emteks.eu/ или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия сайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия и/или база данни и за да имаме възможност за управление и администриране на нашия уеб сайт, други онлайн услуги и бизнес.
  • Технически данни Включват данни, свързани с употребата на сайта и онлайн услуги, като Вашия IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на сайта, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на https://www.emteks.eu/, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп. Тези данни се събират от системата ни за анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да получим информация за ефективността от нашите реклами.
  • Маркетингови данни Това са данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация.

За да защитим личните данни на нашите потребители, използваме защитен метод за онлайн предаване, така наречения „Secure Socket Layer” (SSL) предаване. Това може да се види от „s“ в http: //, следователно https: //, и по възможност зелен символ на затворен катинар в адресната лента. Щраквайки върху символа, получавате информация за използвания SSL сертификат. Показването на символа зависи от версията на браузъра, която използвате. SSL криптирането предоставя криптираното и пълно предаване на вашите данни.

Длъжни сме да предупредим, че въпреки всички мерки, които сме взели за защита, 100% сигурност не е възможна.

Бисквитки

Интернет страниците на „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД използват „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

WordPress „бисквитки“, които използваме, проследяват дали сте логнати в сайта с потребителско име. Те преброяват колко пъти е била посетена дадена страница. Не съдържат лична информация.

Бисквитките дават възможност да научаваме как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация. Така бисквитките на Google Analytics ни позволяват да виждаме от къде, по кое време и до коя страница в сайта достига даден потребител.

Чрез използването на „бисквитки „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“. С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя.

Някои бисквитки се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е да показват реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели – трети страни.
Посетителят на сайта ни може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри.

Начини за спиране на бисквитките:

Бисквитката е кратка текстова информация, изпратена до браузъра ви от посетен от Вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас.

Използват се, за да се запомнят предпочитанията Ви, да Ви бъдат предлагани релевантни на Вашите интереси реклами, за водене на статистика на посещенията на дадена страница, сайтът да Ви „запомни“, че сте логнати и др.

Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат с тях – това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от потребителите.

Затваряйки уведомлението или продължавайки взаимодействието си с този сайт, Вие се съгласявате с използването от нас на бисквитки и с нашата политика за сигурност.

Този сайт може да включва връзки към други сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате https://www.emteks.eu/,

Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Възможни са промени в настоящата Политика за защита на личните данни. Най-актуалната версия ще урежда използването на Вашата информация и винаги ще може да бъде открита на сайта ни. Ако направим промяна в тези правила, която по наша преценка е съществена, ние ще Ви уведомим по имейл до имейл адреса, свързан с профила Ви или предоставен от Вас. Като продължавате да влизате в профила си или да използвате услугите ни, след като тези промени станат ефективни, Вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.