Изберете страница

Производители

Доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на конвенционалната и ядрената енергетика, минната, химическата промишленост и друго индустриално оборудване – в партньорство с над 50 завода по целият свят.

Представителства на производители за България

ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД извършва пълен цикъл на доставка на необходимото оборудване, резервни части и материали за водещите сектори на българската икономика и работи в сътрудничество с производители и доставчици от цял ​​свят. Основните партньори на компанията са от Русия, Германия, Белгия, Украйна, САЩ и други страни от ЕС.