Изберете страница

Услуги

Доставка на оборудване. 
Пълно инженерингово обслужване.
Превантивна поддръжка и профилактика на електро апаратура.

Доставки на оборудване за ТЕЦ, АЕЦ, рафинерии, минно-преработвателни предприятия и др.


„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
 се ангажира с пълния цикъл по осъществяване на доставките на съответните оборудвания и стоки, като се обхваща периода от момента на сключване на договора с контрагента до фактическото доставяне до складовата му база.

Доставка на технологично оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика като ядрена енергетика, металургия, минна и химическа промишленост, газова и петролна промишленост, строителство и др.

Пълен инженеринг при модернизации на парни турбини, както и реконструкции при преминаване на газ или друго гориво – в партньорство с ООО ЛЕНТУРБОРЕМОНТ, РФ.

Обръщайте се към нас когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим.

Работим с доставчици от целият свят: Русия, САЩ, Украйна, Германия, Белгия и други държави от ЕС.

Превантивна поддръжка и профилактика на електро апаратура

– Тест на релейни защити
– Профилактика и тест на кондензаторни батерии (ККУ)
– Профилактика и тест на електро апаратура средно напрежение – ПРОГАРД (ПРОДИАК) и др.

Пълно инженерингово обслужване.

Цялостно и поетапно изпълнение на проекти за модернизация и капиталови ремонти на енергийно оборудване, и оборудване за химическата промишленост в сътрудничество с нашите партньори от ООО „ИТФ Лентурборемонт“ и ЦКТИ, в т.ч.

Обследване и анализ на експлоатационите характеристики и ресурса на оборудването и системите. Изготвяне на програми и ръководства за провеждане;

Помощ при дефиниране на нуждите и разработване на цялостни решения;

Определяне на обхвата, стойността и показателите за успех от реализацията;

Формиране на екипи и координация; подбор и оценка на местни подизпълнители, изграждане на вериги на доставки;

Инженерно и ресурсно обезпечаване. Изработване на инженерни проекти, технически ръководства и програми за изпълнението. Надзор и шеф-монтаж по време на работите;

Стриктно спазване изискванията на приложимото законодателство, индустриалните стандарти и вътрешните разпоредби;

Управление на риска и контрол на качеството

„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – оптимална комбинация от високо качество и конкурентни цени за предлаганите продукти и услуги!

 

Оптимален състав на екипа

Ефективност

Професионализъм

Ниски цени