Изберете страница
Центробежни помпи тип Д

Центробежните помпи от тип Д и електрическите помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на вода и течности със свойства, подобни на водата по вискозитет и химическа активност, с температури до 85 ° C, със съдържание на твърди включвания не по-голямо от 0,05% от теглото, с максимален размер  0,2 mm, микротвърдост не повече от 6,5 MPa (650 kgf / mm2). Помпите са произведени в климатично изпълнение «УХЛ»  – предназначени за макроклиматични региони с умерен и студен климат, категория на местоположение 4 – работа в помещения (обеми) с изкуствено контролирани климатични условия в съответствие с ГОСТ 15150-69.
Има различни модели помпи тип Д:
Д 1250-125-1; Д 2000-21-2; Д 2000-100-2; Д 2500-62-2; Д 3200-33-2; Д 3200-75-2; Д 4000-95-2; Д 6300-27-3; Д 6300-27-3-1; Д 6300-80-2.
За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10