Изберете страница
Центробежни помпи тип АВЗ

Помпите от тип АЗВ/ AVZ и електрическите помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на въздух, неагресивни газове, пари и парогазови смеси (наричани по-долу среда), предварително почистени от влага, механични примеси от запечатани вакуумни системи в стационарни инсталации, разположени в производствени съоръжения.

Помпите НЕ са подходящи за изпомпване на среди: експлозивни, отровни, реагиращи със смазочни масла и корозиращи черни метали, както и за изпомпване на среда от един контейнер в друг.

Има различни модели помпи тип АЗВ/ AVZ:
АВЗ-20Д; АВЗ-63Д; АВЗ-90; АВЗ-125Д; АВЗ-180
За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни