Изберете страница
Центробежни помпи тип НВЗ/ NVZ

Помпите от тип НВЗ/ NVZ и електрическите помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на въздух, неагресивни газове, пари и парогазови смеси (наричани по-долу среда), предварително почистени от влага, механични примеси от запечатани вакуумни системи в стационарни инсталации, разположени в производствени съоръжения.

Помпите НЕ са подходящи за изпомпване на среди: експлозивни, отровни, реагиращи със смазочни масла и корозиращи черни метали, както и за изпомпване на среда от един контейнер в друг.
Има различни модели помпи тип НВЗ/ NVZ:
– НВЗ 300
– НВЗ 500

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни