Изберете страница
Центробежни химически помпи тип ТХИ /THI.

Полупотопяемите центробежни химически помпи от тип ТХИ /THI и електрически помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на химически активни течности с плътност до 1800 кг/м3, с кинематичен вискозитет до 30- 10-6 м2/с, съдържащи твърди вещества с размер до 1 mm, чиято обемна концентрация не надвишава 15%, включително тези с размер на частиците до 5 mm с обемна концентрация до 1%. и с температура от минус 40 до 120 ° C, при която скоростта на проникване на корозия на материала на проточната част не надвишава 0,1 mm / годишно, а микротвърдостта на твърдите вещества не повече от 6,5 ГПа  със съдържание на остри ръбови частици не повече от 2% .

Има различни модели помпи тип ТХИ /THI:
ТХИ 8/40-1,3; ТХИ 45/31-1,3; ТХИ 90/49-1,3; ТХИ 160/15-1,3; ТХИ 160/29-1,3; ТХИ 250/40-1,3; ТХИ 500/20-1,3

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни