Изберете страница
Центробежни помпи тип ПЭ/PE

Центробежните захранващи помпи от типа ПЭ/ PE и електрическите помпени агрегати на тяхна база са проектирани да подават вода към стационарни парни котли, с абсолютно налягане на парата до 6,2 MPa (63 kgf / cm2). Захранващата вода трябва да има рН 7-9,2, температура не по-висока от 438K (165 ° C) и да не съдържа твърди частици.

Помпите са произведени в климатично изпълнение УХЛ /UHL. Проектирани за макроклиматични региони с умерен и студен климат, категория на местоположение 4 – работа в помещения (обеми) с изкуствено контролирани климатични условия в съответствие с ГОСТ 15150-69.

Има различни модели помпи тип ПЭ/ PE :
ПЭ 250-45-2; ПЭ 250-50; ПЭ 250-75-2; ПЭ 270-150-3; ПЭ 380-185-5; ПЭ 380-200-5; ПЭ 500-180-3; ПЭ 580-185-5; ПЭ 580-195-5; ПЭ 720-185

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни