Изберете страница
Маслени помпи тип НК/NK, НКВ/NKV, НПС/NPS

Маслените (нефтени) помпи от типа НК/NK, НКВ/NKV, НПС/NPS и електрическите помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на нефт, нефтени продукти, втечнени въглеводородни газове и други течности, сходни с посочените във физико-химичните си свойства, с плътност не  повече от 1050 кг/м3, с температура от минус 80 ° C до плюс 400 ° C, вискозитет не повече от 6,0 * 10-4 м2/с, със съдържание на суспендирани твърди частици в количество не повече от 0,2% и размер не повече от 0,2 мм.
Помпите са предназначени за работа в експлозивна промишленост, където е възможно образуването на експлозивни смеси от газове, пари или прах с въздух, принадлежащи към категории IIA, IIB, IIC и експлозионни групи T1, T2, T3, T4, в съответствие с ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 31438.1.

Има различни модели помпи тип НК/NK, НКВ/NKV, НПС/NPS:

НК 12/40; НК 16/70; НК 16/80; НК 16/125; НК 32/80; НК 32/125; НК 63/80; НК 63/125; НК 65/35-70; НК 63/35-125; НК 63/200; НК 65/35-240; НК 120/80; НК 120/125; НК 200/120-70; НК 200/120-120; НК 200/120; НК 200/210; НК 200/120-370; НК 200/370; НК 210/80; НК 210/125; НК 210/200; НК 560/335-70; НК 560/335-120; НК 560/120; НК 560/335-180; НК 560/180; НК 560/300; НКВ 200/210; НКВ 210/200; НКВ 360/80; НКВ 360/125; НКВ 360/200; НКВ 360/320; НКВ 600/125; НКВ 600/320; НПС 65/35-500; НПС 120/65-750; НПС 200/700.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни