Изберете страница
Центробежни помпи тип КО, НКУ/ KO, NKU

Помпите от типа КО, НКУ/ KO, NKU и електрическите помпени агрегати на тяхна основа са проектирани да изпомпват вода с температура до 533K (260 ° C) и входно налягане до 5,1 МПа (51 кгс/см2), включително за осигуряване принудителна циркулация на вода в затворен кръг в котли за отпадъчни топлини от металургично производство.

Помпите могат да се използват и в други процеси, ако отговарят на изискванията на тези процеси по отношение на техните параметри и дизайн.

Помпите са произведени в климатично изпълнение УХЛ / UHL – предназначени за макроклиматични региони с умерен и студен климат, категория на местоположение 4 – работа в помещения (обеми) с изкуствено контролирани климатични условия в съответствие с ГОСТ 15150-69.

Има различни модели помпи тип КО, НКУ/ KO, NKU:
КО 100/40; КО 160/50; КО 160/50а; КО 250/32; КО 500-75; КО 650-70; КО 650-80; КО 650-90; КО 650-100; 2КО 80-155; 2КО 100-160; 1НКУ 630/80; 10НКУ 7-2М; 10НКУ 7-2М-а

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни