Изберете страница
Центробежни секционни помпи тип ЦНС

Центробежните секционни помпи от типа ЦНС/ CNS и електрическите помпени агрегати на тяхна основа, в зависимост от версията, са предназначени за напомпване на чисти и агресивни петролни (съдържащи сероводород) води в нефтоносните пластове за поддържане на вътрешнопластовото налягане при добив на нефт.
Дебит от 63 до 240 м3/ч. Налягане от 1050 до 1900 m. Температурата на изпомпаната вода е: 0 – 45 ° С – за чисти води; 0 – 80 ° C – за агресивни (сероводородни).

Помпата от тип ЦНС/ CNS е хоризонтална центробежна еднокорпусна помпа от секционен тип с едностранно разположение на колелата, която се състои от статорни и роторни части и е снабдена с лагери на втулки, устройство за автоматично разтоварване на ротора (хидравлична пета) и уплътнения на краен вал.

Има различни модели помпи тип ЦНС/ CNS:
ЦНС 63; ЦНС 80; ЦНС 90; ЦНС 120; ЦНС 180; ЦНС 240

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни