Изберете страница
Хидравлични помпи тип Г, БГ, НПЛ, НАР, НА, НС

Хидравлични помпи Г, БГ, НПЛ, НАР, НА, НС

Хидравличните помпи са предназначени за подаване на чисто минерално масло под налягане към хидравличните системи на металообработващи машини и други машини.

Помпите са направени еднопоточни и двупоточни. Двупоточните помпи са проектирани да доставят минерално масло под налягане в два независими потока.

Помпите работят на чисти минерални масла с вискозитет от 17 до 400 сСт при температура на маслото от +10 до +50 ° C при температура на околната среда от 0 до +40 ° C. Маслото, постъпващо в помпата, трябва да се филтрира от частици, по-големи от 0,025 mm.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Повече подробности: https://nasos-ukraina.com.ua/g5363657-nasosy-gidravlicheskie-npl

Хидравлични лопаткови/пластинкови помпи тип НПЛ

Хидравлични помпи Г, БГ, НПЛ.

Подобни