Изберете страница
Химически помпи Х, АХ, АХП, ХМ

 Помпите тип Х, АХ, АХП, ХМ, АХПЕ, АХПО са предназначени за изпомпване на химически активни течности и течни смеси. Изпомпването на агресивни или химически активни течности подразбира изпомпване на опасни вещества, и в такива агрегати се използват взривозащитени електрически двигатели за химическата промишленост. В допълнение към химически активните течности, помпите изпомпват суспензия, съдържаща твърди частици. По принцип химическите помпи се произвеждат от различни марки неръждаема стомана, но има помпи, изработени от титан, порцелан, пластмаса, гумирани (химически устойчива гума). Често химичната реакция е придружена от промяна в температурата и за това се произвеждат химически помпи с принудително охлаждане или нагряване.

Използват широко в петролната и химическата промишленост, както и във водната промишленост, пречиствателните съоръжения, енергетиката, минното дело, захарната промишленост.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Повече подробности: https://nasos-ukraina.com.ua/g3346505-himicheskie-nasosy-ahp

Помпи тип Х – химически центробежни със затворено работно колело.

Помпи тип AX – химически центробежни с отворено работно колело

Помпи тип АХП, АХПЕ, АХПО – химически полупотопяеми.

Подобни