Изберете страница
Дренажни (почвени) и пясъчни помпи тип ГРАК, ГРТ, ГРАТ, ГРАУ

Почвени и пясъчни помпи тип ГРАК, ГРТ, ГРАТ, ГРАУ

Драгиращи (дренажни, почвени) помпи тип ГрАТ, ГрАК (драги) и агрегати на тяхна база са предназначени за изпомпване на силно абразивни суспензии (пясък, чакъл, рудни флотационни продукти и др.) С препоръчителна плътност до 2200 kg / m 3, стойност на pH от 6 до 12, максимален размер на твърдите частици 12 мм, обемна концентрация на твърди включвания до 40% (твърдост на включванията до 11000 МРа), температура от 5 до 60) С.

Багерните помпи тип ГрА често се използват в преработвателни предприятия, в системи за отстраняване на пепел и шлака, в системи за почистване на сондажни разтвори, в заводи за производство на цимент.
Драгиращи (дренажни, почвени) тип ГрАУ, ГрАТ, ГрАК, ГрУ, ГрТ(К) и 1ГрТ(К) предназначени за изпомпване на чакъл, пясък, шлака, пепел и други абразивни суспензии с рН 6 – 8, плътност до 1300kg / m³, с температури до 70 ° С. Могат да бъдат успешно използвани в помпени станции за отпадни води..

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Помпа тип ГРАК 85/40-0-1.3

Помпа тип 2ГРТ

Помпи тип ГРАК/ГРАТ.

Подобни