Изберете страница
Запорна араматура (спирателни клапани)

Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи.

Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост.

Запорна араматура (спирателни клапани)
Защитна арматура
Регулираща арматура
Електроприводи (задвижвания за арматура)
Шумозаглушители на пара
Парни охладители за високи параметри
Парни охладители за средни параметри
Парни охладители РОУ, БРОУ, ОУ, РУ
Автоматизация на технологичните процеси в котелни и ТЕЦ

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Повече подробности: https://nasos-ukraina.com.ua/g5363657-nasosy-gidravlicheskie-npl

Спирателни клапани.
Спирателните клапани тип 1с, серия 588, 589, 1093, 1456, 1055, 1054 се произвеждат с диаметър (DN) от 6 до 100 mm, с работно налягане (Pp) не повече от 37,3 МПА. Използват само за отваряне или затваряне на тръбопроводи.

Затварящи клапани.

Затварящите клапани служат като устройства за херметично плътно затваряне на тръбопроводи за вода и пара на основните технологични системи от станции и предприятия.
Серия PN 6,3-37,3 МПа. DN 80-400 мм типа 2с, серия 880, 881, 883, 885, 1012, 1013, 1015, 1017, 1156, 1123, 1120,  1511.
Херметичност на затвора: клас A ГОСТ 9544-2015.
Климатична модификация: У, ХЛ, УХЛ, T съгласно ГОСТ15150-69.
Категория на разположение: 1, 2, 3 съгласно ГОСТ 15150-69.
Сила на маховика: не повече от 300 Н.

Плаващ парен уловител 5s-1-2
(Конденсатоотводчик поплавковый 5с-1-2)
Предназначени за автоматично отстраняване на кондензат от паропровода или други контейнери.

Подобни