Изберете страница
Защитна арматура

Защитна арматура – вид тръбопроводни клапани, предназначени да предпазват технологичните системи, оборудването, тръбопроводите, помпите и съдовете под налягане от възникването или последиците от аварийни ситуации.

Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи.

Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост.

Запорна араматура (спирателни клапани)
Защитна арматура
Регулираща арматура
Електроприводи (задвижвания за арматура)
Шумозаглушители на пара
Парни охладители за високи параметри
Парни охладители за средни параметри
Парни охладители РОУ, БРОУ, ОУ, РУ
Автоматизация на технологичните процеси в котелни и ТЕЦ

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

https://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchitnaia/

Възвратни (обратни) клапани тип 3с, серия: 720, 843; DN 10-65 mm, Pp ≤ 37,3 MPa и възвратни клапани тип 4c, серия: 912, 935; DN 80-250 mm, Pp ≤ 37,3 MPa.

Обратните клапани и затвори се използват в тръбните системи като неконтролирани, автоматично действащи предпазни устройства, които предотвратяват обратния поток на работната среда при аварийни ситуации.

Импулсни клапани в ИПУ.
Предпазният клапан и импулсният клапан са част от импулсно-предпазното устройство (ИПУ).

ИПУ са предназначени да осигурят безопасна работа на оборудването и системите на електроцентралите чрез защита срещу свръхналягане на работната среда над допустимата стойност.

Устройствата за импулсна безопасност са предназначени да осигурят безопасна работа на оборудването и системите на електроцентралите чрез защита срещу свръхналягане на работната среда над допустимата стойност.

Предпазни клапани.
Предпазните клапани серия 788 DN 400/600 са директно управлявани. Те се монтират на тръбопроводи от редуцирана и охладена пара след редукционно-охлаждащи устройства.

Предпазните клапани за пряко действие.  
Предпазните клапани T-31MS, T-32MS, T-131MS, T-132MS, 15s, 17s с пряко действие са предназначени да предпазват оборудването от превишаване на налягането на работната среда над допустимата стойност.

Клапанът се затваря, когато налягането на парата в защитения обект спадне до определено работно налягане.

Предпазни клапани в ИПУ.
Предпазният клапан и импулсният клапан са част от устройството за импулсно обезопасяване (ИПУ). ИПУ работи автоматично, отваряйки и изхвърляйки излишната работна среда от защитения обект в атмосферата.

Устройствата за импулсна безопасност са предназначени да осигурят безопасна работа на оборудването и системите на електроцентралите чрез защита срещу свръхналягане на работната среда над допустимата стойност.

Подобни