Изберете страница
Регулираща арматура

)Регулиращата арматура  е тип тръбопроводни клапани, предназначени да регулират параметрите на работната среда. Концепцията за регулиране на параметри включва регулиране на дебита на средата, поддържане на налягането на средата в определени граници, смесване на различни среди в необходимите пропорции, поддържане на дадено ниво на течност в съдовете и някои други.
——————————————————————————
Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи.

Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост.

Запорна араматура (спирателни клапани)
Предпазна (защитна) арматура
Регулираща арматура
Електроприводи (задвижвания за арматура)
Шумозаглушители на пара
Парни охладители за високи параметри
Парни охладители за средни параметри
Парни охладители РОУ, БРОУ, ОУ, РУ
Автоматизация на технологичните процеси в котелни и ТЕЦ

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

https://bkzn.ru/catalog/armatura-reguliruiushchaia/

Ротационни регулиращи клапани тип 6с са проектирани да регулират дебита или налягането на работната среда.

Клапани регулиращи иглови с лостово задвижване (управление).  Използват се за регулиране на потока на течността. Осигуряват плавно регулиране в рамките на проектния капацитет, който се постига чрез формата на иглата на клапана.

Ъглови регулиращи клапани.
Ъгловите регулиращи клапани се използват като регулатори на потока на течността. Осигуряването на плавно регулиране в рамките на проектния капацитет се постига чрез формата на иглата на клапана.

Двойно седлови клапани (вентили) 14C

Клапани 14c-73-25Э, 14с-73-25-1Э, 14с-73-25-3Э, 14с-76-25Э, 14с-76-25-1Э са проектирани да регулират дебита или налягането на работната среда.

Специални клапани/вентили 18C
Специални регулиращи клапани, тип 18С, се използват в качеството на  управляеми дроселиращи устройства БРОУ и РОУ, а също така и за регулиране на налягането на работната среда в тръбопроводите за пара и вода.
Конструктивни изпълнения:
– запорно-регулиращи;
– регулиращи.

Шиберни клапани. 
Регулиращи шиберни клапани се използват в топлоенергетика за регулиране на дебита или налягането на работната среда. Регулирането се извършва чрез промяна на сечението на потока, което се постига чрез постъпателно движение на клапа във вид на шибер.

Запорно- дроселови клапани
Запорно- дроселовите клапани служат като управляеми дроселиращи елементи на БРОУ, който регулира налягането на предаваната среда заедно с дроселни устройства, инсталирани последователно зад клапаните.
Предназначен е да изпуска пара под напрежение по време на пускане или спиране на енергиен блок, когато необходимостта на пара за турбината е по-малко от капацитета на пара на парогенератора, при прекомерно повишаване на налягането на парата в системата и внезапно намаляване на натоварването на турбината.

Разтоварващи клапани, серия 1416

Клапани регулиращи разтоварващи от серия 1416 са проектирани да регулират потока на захранващата вода и са инсталирани в захранващите блокове на парогенератори. Те се използват  при всички режими на регулиране. Проектирани да работят при променливо работното налягане на средата до 17,6 MPa.

Разтоварващи дискови клапани ТИП 21С

Регулиращите разтоварващи клапани, тип 21С, са предназначени да регулират разход на захранващата вода и парата. Инсталират се в захранващите блокове на парогенератори РОУ, БРОУ. Те се използват  при всички режими на регулиране.

Клапани – регулатори на температура, тип 22C

 Дискови клапаните за контрол на температурата, серия DN 20-65 тип 22c са предназначени за:
• за регулиране на температурата на парата в канала на котела като инжекционни клапани;
• за регулиране на температурата на намалената пара в ОУ, РОУ, БРОУ на енергоблокове и други тръбопроводи, включително тръбопроводи за непрекъснато продухване.

Разтоварващи дискови клапани ТИП 23С

Регулиращите клапани, дискови, DN 80-200 тип 23С са предназначени да регулират дебита или налягането на работната среда. Дебитът на средата през клапана се регулира чрез промяна на площта на потока, което се постига чрез завъртане на плунжера спрямо седлото/седалката. Не се използва като запорно устройство.


Клапани – регулатори на температура, ъглови, дискови, тип 24C
Регуриращи клапани ъглови, дискови, серия DN 20-65, тип 24С са предназначени за регулиране на температурата на парата. Те се използват за регулиране на температурата в котлите при прегряване на пара, редуцирана пара в ОУ, РОУ, БРОУ на енергийни блокове и други тръбопроводи, включително тръбопроводи за непрекъснато продухване.

 

Клапани “Бътерфлай” тип 12 С

Регулиращите клапани „Бътерфлай“ тип 12С са проектирани да регулират дебита на водни пари, газ, въздух. Регулирането се извършва чрез промяна на площта на зоната на потока между тялото (корпус) и дроселната клапа, когато тя е завъртяна.

Затвори дискови, тип 12 С
Въртящи се дискови затвори, тип 12С предназначени да регулират дебита на въздуха и неагресивните пречистени газове в газово-въздушните канали на котелното устройство. Регулирането се извършва чрез промяна на сечението в областта на потока при завъртане на диска с помощта на задвижването:
– тип МЭОФ, монтиран на горната шина;
– тип МЭО чрез лост.
Пълното отваряне на затвора съответства на завъртане на диска на 90º от затворено положение.

 

Подобни