Изберете страница
Линзови компенсатори с кръгло и правоъгълно сечение.

Линзови компенсатори с кръгло и правоъгълно сечение.

Линзовите компенсатори ПГВУ са предназначени да компенсират температурните  разширения/удължения на кръгли и правоъгълни газо-въздуховоди. Компенсаторите се произвеждат в две версии: краищата им на присъединяване могат да бъдат на фланци или на заварка. Компенсаторите се използват в неагресивни и нискоагресивни среди със свръхналягане до 1500 мм вод. стълб (0,015 MPa) и околната температура от – 20 до +4250С

Кръгли линзови компенсатори ПГВУ се произвеждат с номинален отвор от Ду 150 до Ду 6000 мм  с една, две, три и четири линзи, като се отчита необходимата компенсираща способност, в съответствие с ПГВУ 242-86; ПГВУ 243-86; ПГВУ 244-86; ПГВУ 245-86.

Правоъгълни линзови компенсатори ПГВУ се произвеждат в стандартни размери от 300×400 мм до 7850×8000 мм с една, две, три и четири линзи, като се отчита необходимата компенсираща способност, в съответствие с  ПГВУ 246-86; ПГВУ 247-86; ПГВУ 248-86; ПГВУ 249-86.

Подобни