Изберете страница
Лагери, сегменти и опори от графит, тефлон и други специални материали.

Серии ЕМПС с еластично покритие на аксиални лагерни сегменти.
– Уплътнение на лагерния водач на водноелектрически генератори и централи.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

http://www.ezch.ru/semp-i-vemp/

Подобни