Изберете страница
Компанията «Емтекс Инженеринг» ЕООД е член на Българска минно-геоложка камара.

Компанията «Емтекс Инженеринг» ЕООД е член на Българска минно-геоложка камара.

Уважаеми клиенти,

Съобщаваме ви, че станахме част от Българската минно-геоложка камара.
На 20.05.2021 г. Проф. Д.т.н. инж. Николай Вълканов връчи сертификат на компанията „Емтекс Инженеринг“, удостоверяващ нейното членство в камарата.

Доставяме технологично оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика, в това число и миннодобивна и обогатителна индустрия. Свържете се с нас, ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим. Работим с доставчици от целият свят.

Телефон за връзка: +359 2 920 19 10
Контакти