Изберете страница
Инсталации за кислород, азот, водород.

Предлагаме оборудване, базирано на трите съществуващи технологии за разделяне на газа: мембранна, адсорбционна и криогенна. Съвременни високотехнологични системи за разделяне на газове, подготовка и преработка на природни и свързани газове на базата на уникална мембрана CarboPEEK. Оборудване за разделяне на въздуха, стационарни инсталации за азот и кислород и мобилни станции.

• Въглеводородни инсталации 
• Азотни инсталации и станции
• Кислородни инсталации и станции
• Блочни компресорни инсталации
• Криогенни инсталации
• Въздушни компресори
• Водородни инсталации
————–
o Газопречиствателни устройства
o Инсталации за подготовка на руднични газове за производство на енергия
o Инсталации за отстраняване на сероводород (CO₂ и меркаптан)
o Мембранни генератори на азот
o Мембранни азотни инсталации
o Адсорбционни азотни инсталации
o Серийни генератори на адсорбция NITROPOWER
o Криогенни азотни инсталации
o Подвижни мембранни азотни станции
o Мобилни азотни компресорни станции
o Модулни азотни станции
o Адсорбционни инсталации за кислород
o Адсорбционни кислородни инсталации за пълнене на бутилки
o Мобилни кислородни станции за пълнене на бутилки
o Кислородни генератори
o Мембранни кислородни инсталации
o Криогенни кислородни инсталации
o Газификатор
o Въздушни компресорни станции
o Газокомпресорни станции
o Бустерни компресорни станции и инсталации
o Криогенни кислородни инсталации
o Криогенни азотни инсталации
o Криогенни инсталации за производство на азот, кислород и аргон

  • За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Подобни

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.