Изберете страница
Екологизацията и смяната на горивните системи на ТЕЦ- стратегическо партньорство с водеща инженерингова компания.

В резултата на нашата дълогодишна работа, с удоволствие можем да се похвалим с подписано стратегическо партньорство с водеща инженерингова компания – лидер в екологизацията и смяната на горивните системи на ТЕЦ.

Основните задачи са повишаване на ефективността и надеждността на работата на енергийното оборудване в ТЕЦ и големи промишлени предприятия. Изпълняваме комплексни проекти в енергетиката, внедряваме инженерни системи и технологично оборудване „до ключ“.

Вече можем да предложим на българският пазар услуги като:
– Модернизация на съществуващи мощности за производство на топлинна и електрическа енергия
– Реконструкция с цел повишаване на ефективността и надеждността на производствените съоръжения:
–  Оптимизиране на топлинната схема на ТЕЦ с въвеждане на елементи от блока с повишена ефективност;
– Реконструкция на съществуващото котелно оборудване с модернизация на горивни системи и конструкции на пещни и горивни устройства, намаляване на вредните емисии;
– Реконструкция на турбинно оборудване;
– Преминаване към друг вид гориво;
– Безмаслено запалване и стабилизиране на пламъка на котли на въглища, използващи технология за електро-йонизация;
–  Системи за почистване на нагревателните повърхности на котли;
–  Системи за сухо отстраняване на пепел и ефективно използване на продуктите от горенето на твърдо гориво.

Предлагаме модерни, надеждни, тествани решения за подобряване на параметрите на околната среда на ТЕЦ и въвеждане на системи за автоматичен контрол на емисиите „до ключ“.

Специалистите на компанията помагат на клиента при анализиране на текущата ситуация, възможностите на аналитичното оборудване и организацията на поддръжка на системите за мониторинг на околната среда индивидуално за всеки проект, в съответствие със законовите изисквания.

За изпълнение на програми за намаляване на емисиите в околната среда, предлагаме:
– използването на съвременни методи за изгаряне на гориво;
– въвеждане на системи за непрекъснат мониторинг на емисиите на замърсители в атмосферата;
– внедряване на системи за постоянен контрол на емисиите на замърсители в атмосферата.
– използване на пепел

Свържете се с нас, когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим. Работим с доставчици от целият свят.

Телефон за връзка: +359 2 920 19 10
Контакти