Изберете страница
Взривозащитени електродвигатели тип IE2, IE3 с висок клас на енергийна ефективност

ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ IE2, IE3 – двигатели с висок клас на енергийна ефективност

Нови международни класове за енергийна ефективност за двигатели
Новият стандарт EN 60034-30: 2009 дефинира следните международни класове на енергийна ефективност за трифазни, асинхронни двигатели с ниско напрежение, с диапазон на мощност от 0,75 kW до 375 kW.
• IE1 = “стандартен” клас на ефективност (подобно на EFF2)
• IE2 = “повишен” клас на ефективност (подобно на EFF1)
• IE3 = “премиум” клас на ефективност ;
Коефициентът на ефективност определя ефективността на двигателите при трансформиране на електрическата в механична енергия. В продължение на много години нисковолтовите трифазни двигатели в Европейския съюз се продават в три класа на ефективност EFF3, EFF2 и EFF1. Системите за класификация на енергийната ефективност са въведени и добре доказани в много страни по целия свят. Те за съжаление се различават един от друг по отношение на обхвата, формулировката и стойностите. Това беше причината Международната електротехническа комисия IEC да разработи и публикува стандарт за енергийна ефективност, който замества всички различни национални въпроси. Паралелно с това IEC разработи и издаде нов стандарт за определяне на ефективността на двигателя. Новият стандарт IEC 60034-30 дефинира и хармонизира в световен мащаб класовете на ефективност IE1, IE2 и IE3 за трифазни двигатели с ниско напрежение.

  Високоефективен IE2
Размер на рамка 63 … 355 – дизайн от чугун
Изход 0,75 до 200 kW
Честота 50 Hz
полярност 2,4,6 полюса

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

http://www.umeb.ro/en/explosion-proof-motors-ie2-ie3/explosion-proof-motors-ie2-201.html

Подобни

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Оборудване за нефтената и газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия. Подгреватели за ниско, средно и високо налягане за питателна вода на електроцентрали. Дестилационни (пречиствателни) колони за производство на карбомид. Скрубер (неутрализатор) за карбомид. Инсталация за производство на амоняк, етилен. Дестилационни колони за рафинерии. Титанов кондензатор. Реактор за хидрогениране