Изберете страница
Направихме доставка за ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

Компания «ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ» изпълни поръчка за ТЕЦ «МАРИЦА ИЗТОК 2» ЕАД – ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за питателни помпи тип  Д200-95, Д1250-65А, а също така и ПЭ580-185.
Поръчката е изпълнена в срок, в съответствие с всички изисквания към технологичното оборудване.

Доставяме резервни части и за турбинно оборудване, генератори, компресори и др..

ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не само доставя готово оборудване, резервни части и материали, необходими за бизнеса ви, но и изпълнява индивидуални поръчки, в съответствие с изискванията и параметрите, отговарящи на нуждите на клиента.
Свържете се с нас, когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим. Работим с доставчици от целият свят.
Телефон за връзка: +359 2 920 19 10

 Контакти