Изберете страница
Газ анализатори за кислород, водород, азот. Стационарни и преносими.

Газ анализатори за кислород, водород, азот. Стационарни и преносими.

Газ анализаторите, които предлагаме са произведени по микропроцесорна технология с високо качество и надеждност.
Тези продукти се използват в химическата, нефтопреработващата, металургичната промишленост, в атомни електроцентрали, топлоелектрически централи, в котелни.
При измерване и регулиране на съдържанието на кислород и други компоненти в димните газове е възможно да се осигури оптимален режим на изгаряне на горивото и да се намалят емисиите на вредни вещества в атмосферата.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

http://www.asvgt.narod.ru/

Стационарен газ анализатор за кислород АГ0011

Предназначен за непрекъснато автоматично измерване на обемната част на кислорода в неексплозивни дву- или многокомпонентни газови смеси (включително въздух) и издаване на измервателна информация под формата на показания на цифров дисплей и стандартни електрически изходни сигнали за информационна комуникация с други продукти

Област на приложение: металургични, петролни рафинерии, ТЕЦ, електролизни и други технологични инсталации.

– Тип газ анализатор – стационарен
– Метод на вземане на проби – принудителен
– Принцип на работа – термомагнитен

 Стационарен газ анализатор за водород АГ0012

Предназначен за непрекъснато автоматично измерване на обемната част на водород, аргон, азот, хелий, метан и въглероден диоксид в неексплозивни дву- или многокомпонентни газови смеси и издаване на информация за измерване под формата на показания на цифров дисплей и стандартни електрически изходни сигнали за информационна комуникация с други продукти

Област на приложение: металургични, петролни рафинерии, ТЕЦ, електролизни инсталации, контрол на течове на водород в охладителната система на турбогенератори и други технологични инсталации.

– Тип газ анализатор – стационарен
– Метод на вземане на проби – принудителен
– Принцип на действие – термокондуктометричен

Стационарен газ анализатор за водород ТП1133-2
Предназначен за непрекъснато автоматично измерване на обемната част на водорода в акумулаторните кутии на минни взривобезопасни (взривозащитени) акумулаторни електрически локомотиви и издаване на аварийна светлинна аларма.
Газ анализатор може да се използва в други съоръжения, където е необходимо да се получи информация за стойността на обемната част на водорода под формата на директни показания на цифров дисплей или стандартен изходен сигнал при постоянно напрежение от 0 до 5 В.

Област на приложение: въглищна промишленост и др.

– Тип газ анализатор – стационарен
Метод на вземане на проби – принудителен
– Принцип на действие – термокондуктометричен

Преносим газ анализатор за кислород и азот АГХ

Предназначен за определяне на обемната част на кислорода (азот) в кислородно-азотни газови смеси чрез метода на абсорбция на кислород от мед и абсорбционни реагенти от определен обем на останалия газ (азот) без използване на електрическа енергия.

– Тип газ анализатор – преносим
– Метод на вземане на проби – принудителен
– Принцип на действие – химичен

Подобни

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Оборудване за нефтената и газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия. Подгреватели за ниско, средно и високо налягане за питателна вода на електроцентрали. Дестилационни (пречиствателни) колони за производство на карбомид. Скрубер (неутрализатор) за карбомид. Инсталация за производство на амоняк, етилен. Дестилационни колони за рафинерии. Титанов кондензатор. Реактор за хидрогениране