Изберете страница
Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Предлагаме технологично оборудване за критични приложения в нефтената и газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

ЕНЕРГИЕН СЕКТОР. Подгреватели за ниско, средно и високо налягане за питателна вода на електроцентрали.

За торови заводи. Дестилационни (пречиствателни) колони за производство на карбомид.

Скрубер (неутрализатор) за карбомид

Инсталация за производство на амоняк:

Инсталация за производство етилен:

За химически заводи. Титанов кондензатор.

Реактор за хидрогениране:

Дестилационни колони за рафинерии:

Подобни