Изберете страница
Арматура за ТЕЦ. ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ.

ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ ЗА КОТЕЛ 11-64-2
Предлагаме нова оригинална арматура за ТЕЦ. НАЛИЧНА НА СКЛАД. Високо качество. Работната среда е пара или вода, материал на корпуса – стомана.

№ п/п

Обозначение

Чертеж

Pр, МПа

tр, °С

Dу

 

Дренажни вентили за котел
11-64-2:

 

 

 

 

1

Дренажен вентил за котел П-64-2

1054-40-0

37,3

280

40

2

Дренажен вентил за котел П-64-2

1054-50-0

37,3

280

40

3

Дренажен вентил за котел П-64-2

1053-50-0

13,7

560

50

4

Дренажен вентил за котел П-64-2

998-20-0

37,3

280

20

5

Дренажен вентил за котел П-64-2

999-20-0

25

545

20

6

Дренажен вентил за котел П-64-2

589-10-0

25

545

10

За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10

Дренажен вентил за котел П-64-2 –  1054-40-0

Технически характеристики:

 • DN: 40
 • Работна среда:  вода
 • Клас: 2500
 • Налягане, МПа: 37,3
 • Температура, °С: 280
 • Материал на корпуса (стомана): 20
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 300
 • Тегло, кг: 38,8
 • Размер L, мм: 220
 • Размер А, мм: 85
 • Размер H, мм: 535
 • Размер D, мм: 60
 • Размер d, мм: 39
 • Обозначение на задвижването на колоната: 822-КЭ-0
 • Мощност на електродвигателя, кВт:  1,32
 • Обозначение на задвижващата глава: 913-МШ-32-0

 

Дренажен вентил за котел П-64-2 –  1053-50-0

Технически характеристики:

 • DN: 50
 • Работна среда:  пара
 • Клас: 2500
 • Налягане, МПа: 13,7
 • Температура, °С: 560
 • Материал на корпуса (стомана): 12Х1МФ
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 250
 • Тегло, кг: 41,6
 • Размер L, мм: 250
 • Размер А, мм: 95
 • Размер H, мм: 545
 • Размер D, мм: 76
 • Размер d, мм: 50
 • Обозначение на задвижването на колоната: 822-КЭ-0
 • Мощност на електродвигателя, кВт:  1,32
 • Обозначение на задвижващата глава: 913-МШ-32-0

 

Дренажен вентил за котел П-64-2 –  589-10-0

Технически характеристики:

 • DN: 10
 • Работна среда: пара
 • Клас: 4500
 • Налягане, МПа: 25,0
 • Температура, °С: 545
 • Материал на корпуса (стомана): 12X1MФ
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 25
 • Тегло, кг: 3,06
 • Размер L, мм: 110
 • Размер А, мм: 28
 • Размер H, мм: 205
 • Размер D, мм: 22
 • Размер d, мм: 10

Дренажен вентил за котел П-64-2 –  998-20-0
Технически характеристики:

 • DN: 20
 • Работна среда:  вода
 • Клас: 2500
 • Налягане, МПа: 37,3
 • Температура, °С: 280
 • Материал на корпуса (стомана): 25
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 80
 • Тегло, кг: 5,4
 • Размер L, мм: 160
 • Размер А, мм: 46
 • Размер H, мм: 265
 • Размер D, мм: 32
 • Размер d, мм: 18 

Дренажен вентил за котел П-64-2 –  999-20-0

Технически характеристики:

 • DN: 20
 • Работна среда: пара
 • Клас: 4500
 • Налягане, МПа: 25,0
 • Температура, °С: 545
 • Материал на корпуса (стомана): 12X1MФ
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 80
 • Тегло, кг: 5,4
 • Размер L, мм: 160
 • Размер А, мм: 46
 • Размер H, мм: 265
 • Размер D, мм: 32
 • Размер d, мм: 18

Дренажен вентил за котел П-64-2 – 1054-50-0
Технически характеристики:

 • DN: 
 • Работна среда:  
 • Клас: 
 • Налягане, МПа
 • Температура, °С:
 • Материал на корпуса (стомана): 
 • Максимален въртящ момент на втулката на шпиндела, Н·м : 
 • Тегло, кг: 
 • Размер L, мм: 
 • Размер А, мм: 
 • Размер H, мм: 
 • Размер D, мм: 
 • Размер d, мм: 

 

Подобни

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Технологично оборудване за критични приложения в нефтената, газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия.

Оборудване за нефтената и газовата, нефтохимическата и енергийната индустрия. Подгреватели за ниско, средно и високо налягане за питателна вода на електроцентрали. Дестилационни (пречиствателни) колони за производство на карбомид. Скрубер (неутрализатор) за карбомид. Инсталация за производство на амоняк, етилен. Дестилационни колони за рафинерии. Титанов кондензатор. Реактор за хидрогениране