Изберете страница
Предлагаме нов вид продукция – Хидразин хидрат, Сярна киселина, Натриева основа

Предлагаме нов вид продукция – Хидразин хидрат, Сярна киселина – техническа,  Натриева основа (сода каустик) NaOH.
И вече направихме  доставка на хидразин хидрат за една от водещите компании в българската енергетика.
Хидразин хидрат и производни се използват главно като:
Междинни продукти на органичния синтез (агрохимикали, фармацевтични продукти, производство на химикали и др.)

– Лабораторен реагент за фини химикали
– Редуциращ агент в метали (пречистване на благородни метали в минната промишленост и др.)
– Инхибитор на корозия в промишлени котли, атомни и/или топлоелектрически централи
– Уловител на котлен камък и тежки метали при пречистване на вода
– Поглъщач на кислород в промишлени обекти със свръхвисоко налягане
– Разпенващ агент за полимерни (PE, PVC, PMMA, EVA, гумени и др.) пяни

Предлагаме пълна и професионална гама:

  • Хидразин хидрат 100%: синтез на активна съставка и основа за производство на различни разреждания и производни на хидразин хидрат
  • Хидразин хидрат 80%: междинен продукт за синтез за различни пазари
  • Хидразин хидрат 55%: инхибитор на корозията в промишлени котли
  • Хидразин хидрат 24%: инициатор на полимеризация за обработка на котелна вода.

    Предлагаме и производни на хидразин хидрат, използвани предимно като междинни продукти в синтеза на активни принципи в агрохимикали (фунгициди, средства за унищожаване на плевели и др.), във фармацевтичната индустрия и в авангардната електроника за пречистване на компоненти.

    ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не само доставя готово оборудване, резервни части и материали, необходими за бизнеса ви, но и изпълнява индивидуални поръчки, в съответствие с изискванията и параметрите, отговарящи на нуждите на клиента.

Свържете се с нас, когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим. Работим с доставчици от целият свят.

Телефон за връзка: +359 2 920 19 10
Контакти