За компанията

Създадена и регистрирана съгласно българското законодателство през 2013 г., като наследник на инженерингова компания „ЕМТЕКС” ЕООД, реализирала мащабни енергийни проекти, „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се налага като водеща инженерингова компания в България. Компанията специфицира дейността си в две основни направления:
Пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост.
Доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика като енергетика, минна и химическа промишленост.
 
Екипът на "ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се състои от кадри с богат практически опит и доказани професионални качества в следните области – инженеринг, финанси, икономика, енергийна ефективност, управление на международни проекти.
 
Мисията на инженеринговата компания „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е ефективно да синергизира човешки капитал, финансови ресурси, материали, машини и енергия, като фундаментът е нестихващо търсене на по-оптималния, по-икономичния, по-добрия начин на използване на ресурсите и енергията чрез интеграция на интелектуална и веществено-производствена дейност. Основна цел на „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е да затвърди лидерските си позиции на инженеринговия пазар чрез оптимално съчетание на високо качество и конкурентна цена на предлаганите продукти и услуги.