ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКИ

„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД осъществява доставки на:

 •  тръбопроводи високо и ниско налягане;
 •  енергетично оборудване - колена, тройници, преходи, щуцери, диафрагми;
 •  всички видове помпи и резервни части за тях;
 •  арматура високо и ниско налягане и резервни части;
 •  резервни части за турбини и генератори;
 •  енергийни котли, оборудване и резервни части /нагревни повърхности, економайзери, топлообменници/;
 •  котли утилизатори, оборудване и резервни части за тях;
 •  резервни части за трошачки ККД,КРД, КСД, КМД;
 •  резервни части за мелници МСЦ, МСР, МШР;
 •  резервни части за сонди СБШ, БУ, КБО, УНБ;
 •  химическа арматура и резервни части;
 •  химически помпи и резервни части;
 •  компресори и резервни части;
 •  всички видове изолатори (стъклени и порцеланови);
 •  линейна арматура;
 •  вакуумни прекъсвачи 10;27,5; 35;110 кV;
 •  разединители;
 •  елегазови (SF6) прекъсвачи и резервни части за тях.