Изберете страница

АРМАТУРА ЗА ТЕЦ, АЕЦ

Арматура за ТЕЦ. РЕГУЛИРАЩИ КЛАПАНИ.

Арматура за ТЕЦ. РЕГУЛИРАЩИ КЛАПАНИ.

РЕГУЛИРАЩИ КЛАПАНИ.Предлагаме нова оригинална арматура за ТЕЦ. НАЛИЧНА НА СКЛАД. Високо качество.  № п/п Обозначение Чертеж Pр, МПа tр, °С Dу   Регулиращи клапани:         1 Регулиращ клапан 1276-250-Р Ру 373 37,3 280 250 2 Регулиращ клапан...

Арматура за ТЕЦ. ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ.

Арматура за ТЕЦ. ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ.

ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ ЗА КОТЕЛ 11-64-2Предлагаме нова оригинална арматура за ТЕЦ. НАЛИЧНА НА СКЛАД. Високо качество. Работната среда е пара или вода, материал на корпуса – стомана. № п/п Обозначение Чертеж Pр, МПа tр, °С Dу   Дренажни вентили за котел 11-64-2:  ...

Регулираща арматура

Регулираща арматура

)Регулиращата арматура  е тип тръбопроводни клапани, предназначени да регулират параметрите на работната среда. Концепцията за регулиране на параметри включва регулиране на дебита на средата, поддържане на налягането на средата в определени граници, смесване на...

Защитна арматура

Защитна арматура

Защитна арматура - вид тръбопроводни клапани, предназначени да предпазват технологичните системи, оборудването, тръбопроводите, помпите и съдовете под налягане от възникването или последиците от аварийни ситуации. Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за...

Запорна араматура (спирателни клапани)

Запорна араматура (спирателни клапани)

Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи. Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост. Запорна араматура (спирателни клапани)Защитна арматураРегулираща...