Изберете страница

АРМАТУРА ЗА ТЕЦ, АЕЦ

Регулираща арматура

Регулираща арматура

)Регулиращата арматура  е тип тръбопроводни клапани, предназначени да регулират параметрите на работната среда. Концепцията за регулиране на параметри включва регулиране на дебита на средата, поддържане на налягането на средата в определени граници, смесване на...

Защитна арматура

Защитна арматура

Защитна арматура - вид тръбопроводни клапани, предназначени да предпазват технологичните системи, оборудването, тръбопроводите, помпите и съдовете под налягане от възникването или последиците от аварийни ситуации. Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за...

Запорна араматура (спирателни клапани)

Запорна араматура (спирателни клапани)

Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи. Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост. Запорна араматура (спирателни клапани)Защитна арматураРегулираща...