Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за тръбопроводи. Оборудване за фирми от топлоенергийния комплекс, химическа, нефтохимическа, добивна, преработваща и хранителната промишленост. Запорна араматура (спирателни клапани)Защитна арматураРегулираща...