Защитна арматура - вид тръбопроводни клапани, предназначени да предпазват технологичните системи, оборудването, тръбопроводите, помпите и съдовете под налягане от възникването или последиците от аварийни ситуации. Промишлена тръбопроводна арматура и елементи за...