)Регулиращата арматура  е тип тръбопроводни клапани, предназначени да регулират параметрите на работната среда. Концепцията за регулиране на параметри включва регулиране на дебита на средата, поддържане на налягането на средата в определени граници, смесване на...