Предлагаме оборудване, базирано на трите съществуващи технологии за разделяне на газа: мембранна, адсорбционна и криогенна. Съвременни високотехнологични системи за разделяне на газове, подготовка и преработка на природни и свързани газове на базата на уникална...