Линзови компенсатори с кръгло и правоъгълно сечение. Линзовите компенсатори ПГВУ са предназначени да компенсират температурните  разширения/удължения на кръгли и правоъгълни газо-въздуховоди. Компенсаторите се произвеждат в две версии: краищата им на присъединяване...