ТЕКСТИЛНИ КОМПЕНСАТОРИ. ВЪЗДУХ, ДИМ И / ИЛИ ГАЗ. МНОГОСЛОЙНИ. Компенсаторите, изработени от текстил, се използват в тръбопроводи за транспортиране на въздух, дим и / или газове, независимо дали са натоварени с твърди частици или не. Съставени от един или повече слоеве...