Иридий 192 (Ir-192)Запечатани радиоактивни източници.EXERTUS DUAL / NOVUM Притежател на източника. Основното използване на Ir-192 запечатан източник е в гама рентгенографията. В сравнение с други запечатани източници, използвани в подобни приложения, разделителната...