Двигатели с двойно гориво.  Двугоривните газотурбинни двигатели работят в широк спектър от използвани горива: от традиционния природен газ и дизелово гориво до леки нефтени фракции, вакуумно газьол и сух газ.Особеността на тези двигатели е възможността за превключване...