Почвени и пясъчни помпи тип ГРАК, ГРТ, ГРАТ, ГРАУ Драгиращи (дренажни, почвени) помпи тип ГрАТ, ГрАК (драги) и агрегати на тяхна база са предназначени за изпомпване на силно абразивни суспензии (пясък, чакъл, рудни флотационни продукти и др.) С препоръчителна плътност...