Изберете страница

Химически помпи

Химически помпи Х, АХ, АХП, ХМ

Химически помпи Х, АХ, АХП, ХМ

 Помпите тип Х, АХ, АХП, ХМ, АХПЕ, АХПО са предназначени за изпомпване на химически активни течности и течни смеси. Изпомпването на агресивни или химически активни течности подразбира изпомпване на опасни вещества, и в такива агрегати се използват взривозащитени...

Центробежни химически помпи тип ТХИ /THI.

Центробежни химически помпи тип ТХИ /THI.

Полупотопяемите центробежни химически помпи от тип ТХИ /THI и електрически помпени агрегати на тяхна основа са предназначени за изпомпване на химически активни течности с плътност до 1800 кг/м3, с кинематичен вискозитет до 30- 10-6 м2/с, съдържащи твърди вещества с...