Серии ЕМПС с еластично покритие на аксиални лагерни сегменти.- Уплътнение на лагерния водач на водноелектрически генератори и централи. За повече информация свържете се с нас: +359 2 920 19 10http://www.ezch.ru/semp-i-vemp/Продукти от същия тип+359 2 920 19...