Изберете страница
Асарел-Медет АД

“Асарел-Медет” АД
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди.