Изберете страница
Атоменергоремонт АД

Ремонтно предприятие “Атоменергоремонт” АД с предмет на дейност  свързана с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия. Основните дейности на Дружеството – ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване; шлосеро-монтажни, строително-монтажни и електро-монтажни дейности; производство на нестандартно оборудване, резервни части, съдове, метални конструкции; сервизни дейности и др.
Компанията „Емтекс инженеринг“ ЕООД  работи продуктивно с “Атоменергоремонт”, доставяйки необходимите материали и оборудване за тяхната дейност.  “Атоменергоремонт” АД от своя страна подтвърждава сътрудничеството ни с “Удостоверение за добро изпълнение” и с “Референция  за коректен и лоялен партньор”.