Изберете страница
ТЕЦ Марица изток – 2

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България.

За “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД компанията ни изпълни много проекти, в резултат на което ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2”  – даде референции на „Емтекс инженеринг“ ЕООД в уверение на това, че проектите са изпълнени качествено и в срок и считат фирмата „Емтекс инженеринг“ ЕООД , за уважаван и коректен партньор.

РЕФЕРЕНЦИИ от “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД