Изберете страница
ТЕЦ Марица Изток-3

ТЕЦ Марица 3 АД
– Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
– Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.