Бабити от калай и олово ГОСТ 1320-74.Представлява антифрикционна леснотопима сплав. Може да е оловна, калаена или оловно-калаена.Бабитите се различават по химичен състав и физико-механични свойства, това се постига чрез различни проценти на основните компоненти на...